หมายเหตุ: ในฐานะลูกค้าของเรา คำสั่งซื้อแต่ละรายการของคุณจะมีหมายเลขคำสั่งซื้อเฉพาะ
คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการสั่งซื้อผ่านหมายเลขคำสั่งซื้อ:
รายละเอียดของเนื้อหาการสั่งซื้อ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาการอัพเกรด การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตชิ้นส่วน การประกอบผลิตภัณฑ์ การสอบถามหมายเลขติดตามการขนส่ง ฯลฯ