ปลั๊กไฟและเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับ

ปลั๊กไฟและเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ในอาคารและที่ไซต์อื่นๆ ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้าแตกต่างกันในด้านแรงดันและกระแสไฟ รูปร่าง ขนาด และประเภทตัวเชื่อมต่อ ระบบปลั๊กและซ็อกเก็ตมาตรฐานต่างๆ ถูกใช้ทั่วโลก

ประเภทสินค้า

ค้นหา