ไมโครสวิทช์

กระแสไฟของ Miro Switch คือ 1A, 5A, 15A เป็นต้น และมีสวิตช์ MINI Miro และไมโครสวิตช์แบบกันน้ำ โดยมีระดับการกันน้ำสูงถึง 1P67 ซึ่งสามารถใช้กับเครื่องใช้ในครัวเรือน รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ ฯลฯ

ประเภทสินค้า

ค้นหา