ไมโครสวิทช์

ไมโครสวิตช์เป็นสวิตช์ขนาดเล็กที่ใช้กันทั่วไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่าสแน็ปแอคชั่นสวิตช์ โดยปกติจะประกอบด้วยสปริงและหน้าสัมผัส และควบคุมการเปิด/ปิดวงจรโดยการกดหรือปล่อยปุ่ม

ประเภทสินค้า

ค้นหา