วิธีต่อสายสวิตช์สลับ 4 พิน

1.คำจำกัดความของสวิตช์สลับ 4 พิน

สวิตช์สลับแบบ 4 พินเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปในการจัดการสถานะของวงจร โดยเปิดหรือปิดได้ตามต้องการ ชื่อของมันมาจากโหมดการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสะบัดคันโยกเบาๆ ไปมา โดยทั่วไป สวิตช์สลับจะประกอบด้วยคันโยก แท่นยึดสำหรับสวิตช์แบบอยู่กับที่ และหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าหนึ่งชุดขึ้นไป

เมื่อสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง “เปิด” วงจรจะปิด และกระแสสามารถไหลผ่านสวิตช์ได้ เมื่อสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง “ปิด” วงจรจะเปิด และกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านสวิตช์ได้ สวิตช์สลับ 4 พินนี้มักใช้ในการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าต่างๆ และสวิตช์สลับ 4 พินมีบทบาทสำคัญในวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า สามารถใช้เพื่อควบคุมสถานะเปิด-ปิดของวงจร เลือกระหว่างวงจรต่างๆ ปรับพารามิเตอร์วงจร และอื่นๆ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ประเภทและฟังก์ชันของสวิตช์สลับจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

สวิตช์สลับ 4 พิน

2.ประเภทของสวิตช์สลับ 4 พิน

 

สวิตช์สลับ 4 พินเป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันทั่วไปในการควบคุมการสลับวงจร ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการจำแนกประเภทที่แตกต่างกัน สวิตช์สลับ 4 พินสามารถแบ่งออกเป็นประเภททั่วไปได้หลายประเภท:

การล็อคสวิตช์สลับ 4 พิน: สวิตช์สลับประเภทนี้จำเป็นต้องกดปุ่มและหมุนเพื่อเปิดหรือปิดวงจร มักใช้ในวงจรที่ต้องหลีกเลี่ยงการปิดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ

สวิตช์สลับชั่วขณะ 4 พิน: สวิตช์สลับประเภทนี้จะเด้งกลับหลังจากถูกกด และจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อปล่อยปุ่ม มักใช้ในวงจรที่ต้องเปิด-ปิดบ่อยครั้ง

การล็อคสวิตช์สลับ 4 พิน: สวิตช์สลับประเภทนี้จะยังคงอยู่ในตำแหน่งกดจนกว่าจะกดอีกครั้งเพื่อปล่อย มักใช้ในวงจรที่ต้องรักษาตำแหน่งเฉพาะ

สวิตช์สลับ 4 พินแบบสปริงกลับ: สวิตช์สลับประเภทนี้จะยังคงอยู่ในตำแหน่งที่กดเพียงชั่วครู่เท่านั้น และจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมทันทีเมื่อปล่อย มักใช้ในวงจรที่ต้องการการเหนี่ยวไกสั้นๆ

โดยทั่วไปสวิตช์สลับจะมีตัวเลือกว่าจะเป็นแบบรูทะลุหรือแบบยึดด้วยสกรู รูทะลุและแบบยึดด้วยสกรูเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งสองรูปแบบที่ใช้สำหรับยึดและต่อวงจร

รูทะลุเป็นส่วนประกอบทางไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไขและเชื่อมต่อกับแผงวงจรโดยการสอดหมุดเข้าไปในรูบนบอร์ด โดยทั่วไปจะมีการกำหนดค่าแบบแถวเดียว สองแถว และสามแถว หมุดทะลุได้รับการแก้ไขและเชื่อมต่อกับแผงวงจรผ่านแรงเสียดทานและแรงกด และโดดเด่นด้วยการติดตั้งที่ง่ายดายและการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้

ข้อดีของหมุดทะลุคือติดตั้งง่ายและการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการติดตั้งง่าย ขนาดเล็ก และการเชื่อมต่อบ่อยครั้ง ข้อเสียของหมุดทะลุผ่านคือความแข็งแรงในการเชื่อมต่ออ่อนกว่าและมีแนวโน้มที่จะหลวมกว่า ทำให้ไม่เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงในการเชื่อมต่อสูง นอกจากนี้ เนื่องจากจำเป็นต้องสอดหมุดทะลุเข้าไปในรู จึงไม่สามารถยึดหมุดเข้ากับแผงวงจรได้โดยตรง และต้องใช้วิธียึดอื่น

สวิตช์สลับแบบยึดด้วยสกรูเป็นส่วนประกอบทางไฟฟ้าที่ยึดเข้ากับแผงวงจรโดยใช้สกรู มีให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้งหัวกลม หัวแบน และหัวครึ่งวงกลม สวิตช์สลับแบบยึดด้วยสกรูยึดเข้ากับแผงวงจรโดยใช้สกรู ทำให้เปลี่ยน ถอดแยกชิ้นส่วน และซ่อมแซมได้ง่ายตามต้องการ

ข้อดีของสวิตช์สลับแบบยึดด้วยสกรูคือการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่ง การเปลี่ยนได้ และความง่ายในการถอดประกอบ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และการเปลี่ยนที่ง่ายดาย ข้อเสียของสวิตช์สลับแบบยึดด้วยสกรูคือการติดตั้งและการถอดชิ้นส่วนต้องใช้เครื่องมือ เช่น ไขควง ทำให้ใช้งานค่อนข้างซับซ้อนกว่าหมุดทะลุ

วิธีต่อสายสวิตช์สลับ 4 พิน

3.โครงสร้างของสวิตช์สลับ 4 พิน

ตัวเรือน: ตัวเรือนมักทำจากพลาสติกหรือโลหะ และใช้เพื่อปกป้องส่วนประกอบภายใน ปรับปรุงความแข็งแรงทางกล และเพิ่มความทนทาน

คันโยก: โดยทั่วไปแล้วคันโยกจะทำจากโลหะและใช้เพื่อสลับสวิตช์ด้วยตนเองเพื่อเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อวงจร

หน้าสัมผัส: โดยทั่วไปหน้าสัมผัสจะทำจากวัสดุโลหะ เช่น ทองแดงหรือเงิน และใช้เพื่อสร้างและตัดการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

สปริง: โดยทั่วไปสปริงจะทำจากวัสดุโลหะและใช้เพื่อควบคุมการเปิดและปิดหน้าสัมผัส

ขายึด: โดยทั่วไปขายึดจะทำจากพลาสติกหรือโลหะ และใช้เพื่อยึดคันโยกและหน้าสัมผัสของสวิตช์ให้เข้าที่

ขั้วต่อ: โดยทั่วไปขั้วต่อจะทำจากวัสดุโลหะและใช้เชื่อมต่อสวิตช์เข้ากับวงจร

ส่วนประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโครงสร้างภายในของสวิตช์สลับ เมื่อคันโยกถูกขยับ หน้าสัมผัสจะสร้างหรือตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้า ทำให้กระแสไหลหรือป้องกันไม่ให้ไหลผ่านวงจร ตัวเรือนและฉากยึดให้การปกป้องและรองรับส่วนประกอบภายใน ในขณะที่ขั้วต่อใช้สำหรับเชื่อมต่อสวิตช์เข้ากับวงจร

 

 

หมวกกันน้ำ:

ฝาครอบพลาสติกหรือยางขนาดเล็กที่ใช้เพื่อปกป้องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากน้ำ ฝุ่น การกัดกร่อน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยทั่วไปจะวางไว้บนขั้วต่อส่วนประกอบเพื่อป้องกันความเสียหายภายนอก

 

ฝาครอบสวิตช์สลับ:

โดยปกติจะเป็นส่วนประกอบที่มีรูปทรงฝาครอบซึ่งติดตั้งอยู่บนสวิตช์สลับเพื่อปกปิดส่วนการทำงานของสวิตช์ ช่วยป้องกันและป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนปฏิบัติการถูกกระแทกหรือเสียหายจากวัตถุภายนอก

โดยทั่วไปการออกแบบฝาครอบสวิตช์สลับจะคำนึงถึงขนาด รูปร่าง และการทำงานของสวิตช์ เพื่อให้มั่นใจว่าฝาครอบพอดีกับส่วนการทำงานของสวิตช์อย่างแน่นหนา และเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับตัวสวิตช์เอง

วิธีต่อสายสวิตช์สลับ 4 พิน

4. วิธีต่อสายสวิตช์สลับ 4 พิน

ขั้นแรก เตรียมแบตเตอรี่ สวิตช์สลับสี่พิน และอุปกรณ์สองชิ้น เชื่อมต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้ากับพิน ON อันใดอันหนึ่งของสวิตช์สลับ เชื่อมต่อพิน OFF อันใดอันหนึ่งของสวิตช์สลับเข้ากับด้านใดด้านหนึ่ง ของอุปกรณ์ เชื่อมต่ออีกด้านหนึ่งของอุปกรณ์เข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ จากนั้นเชื่อมต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้ากับพิน ON อีกด้านหนึ่งของสวิตช์สลับ เชื่อมต่อพิน OFF อื่น ๆ ของสวิตช์สลับไปด้านหนึ่ง ของอุปกรณ์อื่น

เมื่อคุณสลับสวิตช์ สวิตช์จะปิด และอุปกรณ์ทั้งสองจะเปิดและเริ่มทำงาน เมื่อคุณสลับสวิตช์อีกครั้ง สวิตช์จะเปิดขึ้น และอุปกรณ์ทั้งสองจะปิดและหยุดทำงาน

วิดีโอแสดงการเดินสายไฟสวิตช์ปุ่มอื่นๆ

5. ช่วงของสวิตช์สลับ 4 พิน

ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงและวิดีโอ: เครื่องเล่น MP3 และ MP4 ลำโพง ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล: กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสาร: โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ในรถยนต์ โทรศัพท์ อุปกรณ์ก่อสร้าง พีดีเอ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย: วิดีโออินเตอร์คอม จอภาพ ฯลฯ

ของเล่น: ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์: เว็บแคม ฯลฯ

อุปกรณ์ฟิตเนส: เครื่องชั่งน้ำหนักไขมันในร่างกายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลู่วิ่งไฟฟ้า ฯลฯ

อุปกรณ์ทางการแพทย์: เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องวัดอุณหภูมิ, ระบบโทรศัพท์ของโรงพยาบาล ฯลฯ

สวิตช์สลับถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนื่องจากมีกลไกการควบคุมการเปิด/ปิดที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ ซึ่งใช้งานง่ายและทนทาน นอกจากนี้ยังมีราคาไม่แพงนักและสามารถรวมเข้ากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านพลังงาน เคมี การพิมพ์ สิ่งทอ และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่นเดียวกับในโรงแรม รถยนต์ พัดลม และเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่นๆ

6. ข้อดีของสวิตช์สลับ 4 พิน

ใช้งานง่าย: สวิตช์สลับสามารถสลับได้อย่างง่ายดาย ทำให้ใช้งานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ความทนทาน: สวิตช์สลับได้รับการออกแบบให้มีความทนทานสูงและทนทานต่อการใช้งานบ่อยครั้ง

ใช้งานได้หลากหลาย: เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานต่างๆ รวมถึงยานยนต์ อุปกรณ์อุตสาหกรรม และเครื่องใช้ในครัวเรือน

การแสดงสถานะด้วยภาพ: สวิตช์สลับมักจะมีตัวบ่งชี้ด้วยภาพ เช่น ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด ทำให้ง่ายต่อการดูสถานะปัจจุบันของสวิตช์

โดยรวมแล้ว สวิตช์สลับเป็นสวิตช์ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มาก โดยมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ใช้งานง่าย ทนทาน และสามารถให้การตอบสนองด้วยภาพที่ชัดเจนแก่ผู้ใช้