สวิตช์ปุ่มสลับทำงานอย่างไร

1、คำจำกัดความ

สวิตช์ปุ่มสลับหรือที่เรียกว่าสวิตช์เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติจะประกอบด้วยปุ่มและวงจรที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปปุ่มจะประกอบด้วยสปริงและหน้าสัมผัสแบบเคลื่อนย้ายได้ เมื่อกดปุ่ม หน้าสัมผัสจะสัมผัสหน้าสัมผัสคงที่ ปิดวงจร เมื่อปล่อยปุ่ม สปริงจะทำให้หน้าสัมผัสกลับสู่ตำแหน่งเดิม ซึ่งจะทำให้วงจรเสียหาย สวิตช์ปุ่มสลับมักใช้ในวงจรควบคุมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทีวี สเตอริโอ และคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อดี เช่น ขนาดเล็กและสะดวก สวิตช์ปุ่มสลับทั่วไปมีสามประเภท: single-pole single-throw (SPST), single-pole double-throw (SPDT) และ double-pole double-throw (DPDT)

สลับปุ่มสวิตช์

2.สวิตช์ทำงานอย่างไร?

หลักการทำงานของสวิตช์ปุ่มสลับนั้นขึ้นอยู่กับหลักการของหน้าสัมผัสทางกล เมื่อกดปุ่ม สปริงภายในปุ่มจะเลื่อนจากตำแหน่งที่ปล่อยไปยังตำแหน่งที่กด ทำให้หน้าสัมผัสแบบเคลื่อนที่ได้บนปุ่มสัมผัสกับหน้าสัมผัสคงที่ ทำให้เกิดวงจร เมื่อปล่อยปุ่ม สปริงจะคืนปุ่มไปยังตำแหน่งที่ปล่อย ส่งผลให้หน้าสัมผัสแบบเคลื่อนย้ายได้บนปุ่มแยกออกจากหน้าสัมผัสคงที่ ส่งผลให้วงจรขาด

หน้าสัมผัสทางกลของสวิตช์ปุ่มสลับมักทำจากวัสดุโลหะ เช่น ทองแดงและเงิน ซึ่งมีค่าการนำไฟฟ้าและความแข็งแรงทางกลที่ดี และสามารถทนต่อการกดได้หลายพันครั้ง เมื่อกดปุ่ม หน้าสัมผัสแบบเคลื่อนย้ายได้จะสัมผัสกับหน้าสัมผัสคงที่ ทำให้เกิดวงจรอิมพีแดนซ์ต่ำ เมื่อปล่อยปุ่ม หน้าสัมผัสแบบเคลื่อนย้ายได้จะแยกออกจากหน้าสัมผัสแบบตายตัว และตัดวงจร การออกแบบหน้าสัมผัสทางกลนี้ทำให้สวิตช์ปุ่มสลับมีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ดีและมีความน่าเชื่อถือทางกล ดังนั้นจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด

ควรสังเกตว่าเนื่องจากหน้าสัมผัสเชิงกลของสวิตช์ปุ่มสลับทำจากวัสดุโลหะ การใช้งานในระยะยาวอาจทำให้เกิดปัญหา เช่น ออกซิเดชันและการสึกหรอของหน้าสัมผัส ส่งผลให้ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าลดลงหรือแม้กระทั่งความล้มเหลว ดังนั้นเมื่อใช้สวิตช์ปุ่มสลับ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกคุณภาพและอายุการใช้งานที่เหมาะสม และดำเนินการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

3、โครงสร้างของสวิตช์ปุ่มสลับ

ปุ่ม: โดยปกติแล้วจะเป็นปุ่มกลมหรือสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ใช้เปิดใช้งานสวิตช์ด้วยตนเอง ปุ่มอาจทำจากวัสดุ เช่น โลหะ พลาสติก หรือยาง

กลไกสวิตช์: กลไกสวิตช์ตั้งอยู่ภายในสวิตช์ปุ่มกดและประกอบด้วยชุดหน้าสัมผัสโลหะและสปริง เมื่อกดปุ่ม กลไกสวิตช์จะปิดหรือเปิดหน้าสัมผัส จึงเป็นการเปิดหรือปิดวงจร

กล่องหุ้ม: กล่องหุ้มเป็นชั้นป้องกันภายนอกของสวิตช์ปุ่มกด ซึ่งโดยทั่วไปทำจากพลาสติกหรือโลหะ กล่องหุ้มสามารถป้องกันสวิตช์ปุ่มกดจากความเสียหายหรือการปนเปื้อนได้

สปริง: สปริงเป็นส่วนสำคัญของกลไกสวิตช์ที่ให้แรงดีดกลับแก่ปุ่ม ทำให้มั่นใจได้ว่ากลไกสวิตช์สามารถเปิดหรือปิดหน้าสัมผัสได้ทันเวลา

เทอร์มินัล: เทอร์มินัลเป็นส่วนเชื่อมต่อทางไฟฟ้าของสวิตช์ปุ่มกด ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ด้านล่างหรือด้านข้างของสวิตช์ ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับวงจร

สวิตช์ปุ่มสลับทำงานอย่างไร

4、การจำแนกประเภท

  1. การจำแนกประเภทตามจำนวนหน้าสัมผัส: สวิตช์ปุ่มสลับสามารถแบ่งออกเป็นแบบ single-pole single-throw (SPST), double-pole double-throw (DPDT) และประเภทอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าสัมผัสของสวิตช์
  2. การจำแนกตามประเภทของวงจร: สวิตช์ปุ่มสลับสามารถแบ่งออกเป็นสวิตช์ปุ่มสลับ ONON, สวิตช์ปุ่มสลับ ON OFF ON, สวิตช์ปุ่มสลับ ON OFF และประเภทอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อวงจรของสวิตช์
  3. การจำแนกตามลักษณะ: สวิตช์ปุ่มสลับสามารถแบ่งออกเป็นสวิตช์ที่มีรูปทรงต่างๆ เช่น ทรงกลม สี่เหลี่ยม และสี่เหลี่ยม ขึ้นอยู่กับลักษณะของสวิตช์
  4. การจำแนกประเภทตามวิธีการติดตั้ง: สวิตช์ปุ่มสลับสามารถแบ่งออกเป็นประเภทสกรู ประเภทพิน และวิธีการติดตั้งอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งของสวิตช์
  5. การจำแนกประเภทตามการแสดงแสง: สวิตช์ปุ่มสลับสามารถแบ่งได้เป็น XNUMX สถานะ มีหรือไม่มีไฟ โดยปกติสวิตช์แบบมีไฟจะใช้ในสถานการณ์ที่ต้องระบุสถานะสวิตช์ เช่น สวิตช์เปิดปิดของทีวี
  6. การจำแนกประเภทตามลักษณะทางไฟฟ้า: สวิตช์ปุ่มสลับสามารถแบ่งออกเป็น DC, AC, ความถี่สูง, ป้องกันการระเบิด และประเภทอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะทางไฟฟ้าของสวิตช์

สวิตช์ปุ่มสลับพร้อมฝาปิดกันน้ำ

สวิตช์ปุ่มสลับพร้อมฝาปิดนิรภัย

ส่องสว่างสวิตช์ปุ่มสลับ

สวิตช์ปุ่มสลับทำงานอย่างไร
สวิตช์ปุ่มสลับทำงานอย่างไร
สวิตช์ปุ่มสลับทำงานอย่างไร

5、การจำแนกประเภทตามประเภทของวงจร

ON สวิตช์ปุ่มสลับเปิด: สวิตช์ประเภทนี้มีสามตำแหน่ง ได้แก่ “เปิด” “เปิด” และ “ปิด” เมื่อสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง "เปิด" ตรงกลาง หน้าสัมผัสจะเชื่อมต่อและเกิดวงจรขึ้น เมื่อสวิตช์ถูกสลับไปที่ตำแหน่ง "เปิด" ที่ปลายทั้งสองด้าน หน้าสัมผัสจะแยกจากกัน และวงจรจะถูกตัดการเชื่อมต่อ สวิตช์นี้สามารถควบคุมวงจรอิสระสองวงจร โดยแต่ละตำแหน่งจะสัมพันธ์กับวงจรเดียว

สวิตช์ปุ่มสลับ ON OFF: สวิตช์ประเภทนี้มีสองตำแหน่งคือ "เปิด" และ "ปิด" เมื่อสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง "เปิด" หน้าสัมผัสจะเชื่อมต่อกันเป็นวงจร เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “ปิด” หน้าสัมผัสจะแยกออกจากกัน และวงจรจะถูกตัดการเชื่อมต่อ สวิตช์นี้สามารถควบคุมสถานะเปิด/ปิดของวงจรเดียวเท่านั้น

ON OFF ON สวิตช์ปุ่มสลับ: สวิตช์ประเภทนี้มีสามตำแหน่งเช่นกัน ได้แก่ “เปิด” “ปิด” และ “เปิด” เมื่อสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง "ปิด" ตรงกลาง หน้าสัมผัสจะแยกออกจากกัน และวงจรจะถูกตัดการเชื่อมต่อ เมื่อสวิตช์ถูกสลับไปที่ตำแหน่ง "เปิด" ที่ปลายทั้งสองด้าน หน้าสัมผัสจะเชื่อมต่อกัน ทำให้เกิดเป็นวงจร สวิตช์นี้สามารถสลับระหว่างวงจรสองวงจรที่แตกต่างกัน โดยแต่ละตำแหน่งจะสอดคล้องกับวงจรเดียว

6、สถานการณ์การใช้งาน

สวิตช์ปุ่มสลับมักใช้ควบคุมสถานะเปิด/ปิดของวงจรในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น ไฟ LED ลำโพงขนาดเล็ก ซาวด์เอฟเฟกต์ โคมไฟตั้งโต๊ะ และของเล่นอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากมีขนาดเล็กและง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน จึงมีประโยชน์อย่างมากในการควบคุมสถานะสวิตช์วงจรในพื้นที่ขนาดเล็ก

ข้อดีอย่างหนึ่งของสวิตช์ปุ่มสลับขนาดเล็กคือมีขนาดเล็กและสามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัด นอกจากนี้ ยังมักทำจากวัสดุที่ทนทาน และทนทานต่อการทำงานหลายอย่างโดยไม่เสื่อมสภาพหรือเสียหาย ติดตั้งและใช้งานง่าย ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับโครงการอิเล็กทรอนิกส์ DIY

เนื่องจากความน่าเชื่อถือและความสะดวกในการใช้งาน สวิตช์ปุ่มสลับขนาดเล็กจึงสะดวกมากในการใช้งานหลายอย่าง ตัวอย่างเช่นสามารถใช้กับเครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ อุปกรณ์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับควบคุมสวิตช์วงจรในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ และระบบเสียง

โดยสรุป สวิตช์ปุ่มสลับขนาดเล็กเป็นสวิตช์ขนาดเล็ก ใช้งานได้จริง และเชื่อถือได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ข้อได้เปรียบ ได้แก่ ความง่ายในการติดตั้งและการใช้งาน ความทนทานที่ดี และความเหมาะสมสำหรับพื้นที่จำกัดและสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย

สวิตช์ประเภทนี้มีสามตำแหน่ง ได้แก่ “เปิด” “เปิด” และ “ปิด” เมื่อสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง "เปิด" ตรงกลาง หน้าสัมผัสจะเชื่อมต่อและเกิดวงจรขึ้น เมื่อสวิตช์ถูกสลับไปที่ตำแหน่ง "เปิด" ที่ปลายทั้งสองด้าน หน้าสัมผัสจะแยกจากกัน และวงจรจะถูกตัดการเชื่อมต่อ สวิตช์นี้สามารถควบคุมวงจรอิสระสองวงจร โดยแต่ละตำแหน่งจะสอดคล้องกับวงจรเดียว

สวิตช์ปุ่มสลับทำงานอย่างไร