สวิตช์ปุ่มกดแบบมีสาย

สวิตช์ปุ่มกดแบบมีสายหมายถึงสวิตช์ปุ่มกดที่ต่อกับชุดสายไฟ

สายไฟเป็นเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าและออกจากสวิตช์ เมื่อกดปุ่ม จะทำให้วงจรสมบูรณ์และปล่อยให้กระแสไหล ซึ่งสามารถกระตุ้นการทำงาน เช่น เปิดไฟหรือสตาร์ทเครื่อง

สายที่เชื่อมต่อกับสวิตช์สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน โหลด หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในวงจรไฟฟ้า

จำนวนและขนาดสายไฟ ตลอดจนการเชื่อมต่อเฉพาะที่จำเป็น จะขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะและประเภทของสวิตช์ปุ่มกดที่ใช้

ประเภทสินค้า

ค้นหา